Suma de Divisores

    \[S=\frac{a^{\alpha +1}-1}{a-1} \times \frac{b^{\beta +1}-1}{b-1}\times \frac{c^{\gamma +1}-1}{c-1}\cdots \frac{w^{\omega +1}-1}{w-1}\]

S: suma de divisores de N

Imprimir


  • suma de divisores formula
  • formula de suma de divisores
  • suma de divisores

  • formula suma de divisores
  • formula de la suma de divisores
  • novedades android

Comentarios:

Loading Facebook Comments ...
Deja tu comentario
Tu Comentario